Zasady i polityka bezpieczeństwa

Wdrożona i realizowana w PFW Polityka Bezpieczeństwa Informacji spełnia wymagania ujęte w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych i rozporządzeniach dotyczących urządzeń i systemów informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji Powszechnego Funduszu Wierzytelności Sp. z o.o. jest realizowana w oparciu o:

  • wewnętrzne rozporządzenia zgodne z polityką bezpieczeństwa
  • szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych
  • ochronę zasobów systemów informatycznych poprzez:
  • blokady firewall i skanery antywirusowe
  • kontrola dostępu do zasobów sieciowych (uprawnienia dostępu nadawane przez administratora)
  • identyfikatory i hasła dostępu, rejestrowanie wykonywanych działań na danych osobowych
  • przestrzeganie procedur niszczenia nośników danych
  • ochronę pomieszczeń biurowych poprzez całodobową ochronę biur przez agencję ochrony mienia, system alarmowy, ograniczony dostęp osób z zewnątrz do pomieszczeń biurowych.

Nadzór i kontrolę sprawuje wewnętrzny Administrator Bezpieczeństwa Informacji, działający w oparciu o przyjętą przez PFW politykę bezpieczeństwa informacji.