Wywiad gospodarczy

nic i nikt się przed Nami nie schowa

oferta5oferta4oferta3oferta2oferta1oferta6

Wywiad gospodarczy to usługa, której istotą jest wyszukiwanie i weryfikacja informacji, mających na celu ocenę sytuacji finansowo-majątkowej i prawnej kontrahenta. Ma zastosowanie przed rozpoczęciem współpracy, w przypadku poszerzenia jej zakresu, w momencie pojawienia się pierwszych problemów płatniczych lub podczas prowadzania egzekucji m.in. w celu wskazania komornikowi przedmiotu egzekucji.
Informacje pozyskane w trakcie wywiadu gospodarczego pozwalają np. na zminimalizowanie ryzyka w obrocie gospodarczym oraz ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji o współpracy.

Wywiad gospodarczy to rozbudowany proces, w skład którego wchodzą następujące zadania: gromadzenie informacji, późniejsza ich analiza pod kątem przydatności, wiarygodności i istotności oraz sformułowanie wniosków i przedstawienie ich klientowi.

wywiad_obrazek

Skorzystaj, bo warto:

minimalizowanie ryzyka biznesowego
uzyskanie informacji o majątku w przypadku egzekucji komorniczej
raporty i dane agregowane sa we współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami
bardzo dobre uzupełnienie procesu windykacyjnego – podnosi efektywność działań
kadra specjalistów i wyspecjalizowane zaplecze infrastrukturalne Powszechnego Funduszu Wierzytelności.