Cesja wierzytelności

szybko, tanio i skutecznie, dłużnik już nam nie ucieknie

oferta5oferta4oferta3oferta2oferta1oferta6

Męczą Cię skomplikowane procedury windykacyjne?

Obawiasz się utraty klienta?

Chcesz uzyskać dłuższą skuteczność względem standardowej?

Sprzedaj dług Powszechnemu Funduszowi Wierzytelności!

Sprzedażą mogą być objęte wszystkie wierzytelności. Do transakcji dochodzi
na podstawie wzajemnie uzgodnionej umowy cesji.

cesja_fota

Dlaczego warto sprzedać dług za pomocą cesji powierniczej:

redukcja kosztów własnych obsługi sprawy do minimum,

brak konieczności prowadzenia trudnego i żmudnego procesu dochodzenia długu na własną rękę,

większa skuteczność, którą gwarantuje fakt, że firma windykująca będąca powiernikiem cały czas ulepsza swoją strukturę organizacyjną, system informatyczny i strukturę personelu w celu maksymalizacji efektów prowadzonej windykacji,

powiernik nie jest ograniczony umocowaniem pierwotnego wierzyciela, jego wolą, niemożnością komunikowania się czy długim czasem podejmowania decyzji.

cesja_ramka